Žadatel: Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310

Adresa: Smetanovo nám. 1310, 274 01 Slaný

IČO: 61894427

Ředitel: RNDr. Milan Dundr CSc.

Název projektu: Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném

Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doba realizace: 1.9.2016 – 31.8.2019 (je změněno)

 

Výzva: VÝZVA Č. 02_16_010 BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL  I

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl: SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

                               1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování

                                a) Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání