Cíle projektu:

 • Naplnit cíle definované Strategií vzdělávací politiky ČR
 • Naplnit specifické cíle SC5a) v rámci VVV
 • Navázat na předchozí projekty v rámci OPVK a IROP a přesunout pozitivní zkušenosti na národní úroveň
 • Přinášet aktivním pedagogům trendy z oblasti vzdělávání, kterými jsou: STEM, myšlenky společného vzdělávání, výchova lídrů, mentorů
 • Zajištění funkční celorepublikové sítě aktivních pedagogů, kteří sdílí zkušenosti, jak pracovat s vnitřní motivací žáků
 • Zajištění otevřeného vzdělávání, zprostředkování více směrů a trendů, tak aby si aktivní pedagogové mohli vybrat oblast, která je pro ně přirozená a předávat v této oblasti zkušenosti na své okolí
 • Podpora pedagogů, aby se mohli stát sebevědomými osobnostmi v oblasti vzdělávání
 • Podpora přirozené autority pedagogů i schopnosti předávat své zkušenosti na žáky a okolí
 • Zajištění funkční sítě pedagogů tak, aby byla životaschopná i po projektu
 • Realizace 30 projektových odpolední na témata souvisejících s SC5 a), kdy nad společným tématem bude umožněn individuální inovativní přístup každého z center. Každé projektové odpoledne bude sestavené na konkrétních příkladech
 • Vytvoření výstupu ve formě labíku z každého setkání tak, aby byl inspirací pro školy v okolí i celou síť
 • Ukázka ověřených metod, postupů a trendů okolním školám a inspirace pro další směřování v inovativní činnosti s využitím prostředků IROP, OP VVV
 • Podpora SC5 směrem k mezipředmětovým vazbám v rámci výuky matematické a čtenářské gramotnosti i rozvoji kreativity žáků
 • Umožnit využití potenciálu každého žáka včetně žáků s SVP a především žáků nadaných a rozvoj KK
 • Nastavení a zajištění funkčnosti mechanizmů sdílení zkušeností s okolními školami s využitím moderních nástrojů typu SharePoint
 • Zpřístupnění školám moderní směr ve vzdělávání jako je STEM a využití moderních řešení jako je Arduino
 • Identifikace, diskuse a ověření inovativních metod a trendů ve vzdělávání a sdílení získaných poznatků a zkušeností s pedagogy dalších škol