005_ukázka_3board
 Ve čtvrtek 11.10.2018 se na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského sešlo v rámci dvoudenní konference k projektu „Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném“ přibližně 50 učitelů přírodovědných předmětů z 28 škol z celé republiky. Konala se zde již 4. konference tohoto projektu, který je postupně realizován od roku 2017.

Program zahájil ředitel školy RNDr. Milan Dundr, CSc. krátkým uvítáním účastníků.
Dopolední blok byl věnován možnostem uplatnění teoretických poznatků ve vyučování a využití technického vybavení při navazujících projektových aktivitách. Ing. Dostál proto vedl praktický workshop se sadou senzorů a aktorů. Po obědě v hotelu Hejtmanský dvůr se účastníci konference přesunuli do bývalého armádního objektu v Drnově u Slaného na odpolední a večerní blok přednášek, workshopů, ukázek a diskuzí. Součástí programu bylo také seznámení pedagogů se zajímavým projektem Státního úřadu radiační ochrany "RAMESIS", jehož součástí bylo i praktické měření a monitorování radiačního pozadí. Všechny účastníky projektu pak provedl bývalou vojenskou základnou Matěj Louda, předseda Spolku Bunkr Drnov.
O svých dojmech z této exkurse jeden z přítomných učitelů řekl: „Konečně jsme stáli u skutečných raket. Je samozřejmě velmi zajímavé zkoušet v rámci projektového odpoledne například lihovou raketu, ale mnohem zajímavější je během konference vidět skutečnou střelu ze systému protivzdušné obrany.“
Večerní raut s diskuzí a reflexí účastníků se stal - také díky vypouštění raketových motorů a předvedeným ukázkovým detonacím - příjemným završením prvního dne setkání.
V pátek ráno se učitelé sešli v budově školy k dalším aktivitám projektu. Například proběhl neobvyklý experiment vážení Země, dále si dobrovolníci mohli vyzkoušet tzv. kyvadlo smrti i zapojit se do soutěže „rakeťáků“ o skvělou knihu Prvky. Ředitel Milan Dundr učitelům také předvedl nové tabule 3BOARD v rekonstruovaných učebnách školy.
Na základě výsledků dotazníkové ankety je možno konstatovat, že se program konference povedl, a tak nezbývá než se těšit na další aktivity projektu.
Martin Šturm (Krtek)

Pár fotografií najdete ZDE