Buč_tajne pismo
Květnové projektové odpoledne jsme zahájili pokusem. Do dvou kádinek jsme nastříhali větvičky jírovce (koňského kaštanu), 8-10 kousků o velikosti jeden centimetr.

Letohrad2
Voda – životně důležitá surovina. Získáváme různými způsoby: čerpáme ji z povrchových zdrojů, z hlubokých vrtů, případně složitě odsolujeme mořskou vodu. Činíme tak proto, abychom mohli využívat její účinky na živé organismy. Vodu rozvádíme a rozvážíme všude tam, kde žijí lidé. Ve vyspělých státech ji přivádíme potrubím na vzdálenosti mnoha desítek kilometrů.

1702_Police_2.JPG
V únoru proběhl první webinář projektu a následně prvních 14 projektových odpolední nad zdánlivě jednoduchou otázkou: “Proč se solí silnice?”. Jenže odpovědi se rozbíhaly více směry (nejčastější byly “Povrch silnic je drsnější, méně to klouže.” a “Roztaje to.”) a tak nezbylo než aspoň některé náměty vyzkoušet.

1703_Bučovice_1

V březnu jsme řešili, zda literární zdroje uvádějí pravdivé informace ohledně lidského těla. V publikacích nebo na internetu se totiž dočteme, že běžná teplota zdravého člověka je 36,0-36,9 °C. Ale je tomu opravdu tak? Je lidské tělo všude stejně̌ teplé? Nebo kromě̌ míst, kde naměříme tyto očekávané teploty, najdeme na těle i místa s odlišnou teplotou?

Vysílání z podzemí_13
Vysílání březnového semináře se neslo ve znamení počáteční nervozity a ladění techniky. Se systémem etwinning se učíme neustále novým věcem.
Jak dostat zvuk z videa k Vám bez použití mikrofonu? Jak rychle přepínat mód prezentace dokumentů a diskuze? Jak jednoduše povolit všem najednou video a mikrofon? Atd., atd...
Pár fotek najdete zde.